תנאי שימוש

תנאי שימוש

אנא קרא/י את תנאי השימוש באתר לפני השימוש בו.

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "www.water.io"  הכולל את תתי שמות המתחם (sub-domains) ("האתר") המופעל על ידי אימפקס אי או בע"מ ("החברה"). האתר מהווה, בין היתר, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים חכמים של החברה, כפי שיהיו זמינים מעת לעת באתר ("המוצרים").  

 1. הסכמה לתנאי השימוש באתר 

השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים המוצגים בו והמוצרים המוצעים בו כפוף לתנאי השימוש שלהלן. בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים": כולל לרבות מידע, הצעות, המלצות, פרטים מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, תוכנה, קובץ, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן הכניסה לאתר והשימוש בו ובתכניו, פתיחת חשבון משתמש ושימוש במוצרים, מעידים על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו (לרבות הסכמה למדיניות הפרטיות של החברה). אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה. הנך רשאי להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר ובתכנים הכלולים בו באופן אחר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר. יובהר, כי תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, האתר ותכניו, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. 

השימוש באתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. שימושך באתר מהווה אישור כי הנך לפחות בן 18 שנים. 

תנאי שימוש ביחס לשימוש במוצרים. לתשומת ליבכם, ככל שתבחרו לרכוש ולעשות שימוש במוצרים ובשירותים שלנו, לצורך שימוש במוצרים יהיה עליך להוריד למכשיר הסלולרי שלך את אפליקציית water.io, אשר את תנאי השימוש שלה ומדיניות הפרטיות שלה תוכל למצוא בקישורים הבאים:


https://water.io/app-privacy
https://water.io/app-terms-and-conditions 

 

 1. התחייבויות המשתמשים 

האתר מיועד לרכישת מוצרים ע"י רוכשים יחידים. אין לבצע באמצעות האתר רכישה סיטונאית של המוצרים ו/או מכירה לצורך הפצתם ו/או מכירתם של המוצרים. 

בנוסף, החברה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את המשתמשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר זה, הנך נדרש שלא לבצע איזה מהפעולות הבאות:

 1. התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או הטענה או שידור של כל חומר שקרי או מטעה. 

 2. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר. 

 3. הפצת "דואר זבל" (spam) או הצפה של שרתי האתר בכל דואר אחר.

 4. הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את החברה לצורך הפעלת האתר. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

 6. הצבת האתר או כל חלק ממנו במסגרת (frame) אתר אחר, או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא קבלת אישור החברה לכך בכתב ומראש.

 7. הפרעה בכל דרך שהיא לפעולות האתר.

 8. איסוף מידע על משתמשים באתר או מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר.

 9. קישור לאתר מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה, העלאה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך. הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש. 

 1. רכישת מוצרים באתר 

  1. האתר מאפשר למשתמשים בו לרכוש את המוצרים אשר יוצגו באתר מעת לעת. מובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.

  2. לצורך רכישת המוצרים, יהיה עליך לפתוח חשבון משתמש, ולשם כך תתבקש להזין פרטים בסיסיים כגון כתובת דואר אלקטרוני, שם מלא, כתובת למשלוח ומספר טלפון, וכן לבחור סיסמא אישית. לחלופין, תוכל לבצע הזמנה ללא פתיחת חשבון משתמש באמצעות מילוי טופס הזמנה באתר ומסירת הפרטים הנדרשים בו. 

  3. פתיחת חשבון משתמש באתר תאפשר למשתמשים לבצע פעולות שונות באתר הפתוחות רק בפני מי שהוא משתמש רשום, לרבות מעקב אחר ההזמנות האחרונות שביצעת, ניהול כתובות למשלוח ועריכת פרטים אישיים. בכניסות חוזרות לאתר (לאחר יצירת חשבון משתמש), על מנת לבצע רכישה באתר, תתבקש להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך וסיסמתך האישית.

  4. ככל שתהיה מעוניין לרכוש מוצרים באתר, תתבקש ראשית כל לבחור את המוצרים המבוקשים ולהוסיפם לסל הקניות שבאתר. לא ניתן להזמין באמצעות האתר מוצרים אשר מסומנים כ"חסרים במלאי". 

  5. ככל שבידך קופון לרכישת מוצר, יהיה עליך להזין את קוד הקופון הרלוונטי במקום הייעודי בתהליך הרכישה. 

  6. בסיום התהליך, תתבקש לאשר את פרטי ההזמנה, לבחור אמצעי לביצוע תשלום ולמסור את הפרטים הנדרשים לשם ביצוע התשלום. מובהר כי ככל שתבחר לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי, פרטי כרטיס האשראי יימסרו על ידך ישירות באתר לנותני השירות אשר ייבצעו את הליך הסליקה ("ספק הסליקה"), וישמרו על ידו אף לאחר השלמת העסקה, ובהתאם לכך השמירה והשימוש בפרטיך האישיים יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של ספק הסליקה. בנוסף, ככל שתבחר לבצע תשלום באמצעות אפליקציית "ביט" ("ביט"), השימוש באפשרות זו תהא כפופה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אפליקציית ביט.

  7. במעמד ההזמנה תתבצע ע"י ספק הסליקה בדיקה של כרטיס האשראי אשר את פרטיו מסרת ועם קבלת אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי או לאחר ביצוע התשלום באמצעות ביט, תימסר לך הודעה על אישור ההזמנה. מובהר כי חיוב בגין עסקת רכישה כאמור תתבצע עם סיום ביצוע ההזמנה ואישורה על ידי חברת האשראי או ביט, לפי העניין. במידה שפרטי האשראי שנמסרו אינם מלאים ו/או מדויקים וכן במידה שחברת האשראי או ביט, לפי העניין, תסרב לכבד את כרטיס האשראי ולבצע את העסקה, תקבל הודעה מתאימה והמוצר שהוזמן לא יסופק. 

  8. מחירי המוצרים כפי שמפורסמים באתר הינם כפי שעודכנו לאחרונה לפני ביקורך באתר. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר בו תחויב במסגרת עסקת הרכישה הינו המחיר אשר יהיה בתוקף באתר במועד ביצוע ההזמנה באתר. 

  9. ככל שהצעות לרכישת מוצר או שירות באתר יכללו הטבה או מבצע, הטבה או מבצע כאמור יהיו מוגבלים במלאי ובזמן ו/או בתנאים נוספים כפי שיפורטו באתר. 

  10. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש. 

 2. אספקת המוצרים 

  1. אספקת המוצרים תתבצע בתחומי מדינת ישראל בלבד באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

  2. אספקת המוצרים אליך תתבצע באמצעות דואר ישראל ו/או חברת שליחויות עמה תתקשר החברה מעת לעת בהתאם למועדי החלוקה של חברת השליחויות. שליחויות אשר יבוצעו לאזורים שהחברה ו/או דואר ישראל ו/או חברת השליחויות תגדיר כמרוחקים עשויים לחרוג מזמני השילוח המקובלים. 

  3. אספקת המוצרים כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר ("דמי המשלוח"). דמי המשלוח יתווספו, ככל שרלוונטי, למחיר המוצרים המצוין באתר. החברה רשאית לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

  4. במקרה של הזמנת כמות גדולה של מוצרים, ייתכן ויצור אתך קשר נציג של החברה על מנת לתאם משלוח מיוחד (בשל משקל או נפח ההזמנה), המחיר הסופי של המשלוח הוא כפי שיימסר על ידי נציג המכירות טרם חיוב העסקה במידה ודמי המשלוח יהיו בשונה מהמפורט באתר.  

  5. לצורך תיאום מועד האספקה, ספק המשלוח ייצור עמך קשר בטלפון אותו מסרת בעת ביצוע ההזמנה. 

  6. המוצרים ימסרו אך ורק לבגירים מגיל 18 ומעלה, בכפוף להצגת תעודה מזהה. תנאי לאספקת המוצרים והמשלוח הינו הצגת תעודת זהות או אמצעי מזהה אחר של המקבל בפני השליח. 

  7. במקרה בו הגיע ספק השילוח במען המבוקש במועד אשר תואם עמך ולא נכח במקום בגיר מעל גיל 18, יוחזרו המוצרים לחברה והחברה תהא רשאית לחייבך בדמי המשלוח. החברה תתאם עמך מועד משלוח חלופי עליו תחויב בדמי משלוח נוספים, כמפורט באתר (אף במקרה בו המשלוח המקורי לא היה כרוך בתשלום דמי משלוח).  

  8. החברה איננה ולא תהיה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של ספק השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. 

 3. מדיניות ביטול עסקה

  1. החברה פועלת בהתאם להוראות הדין החלות עליה, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו ("חוק הגנת הצרכן"). במקרה של סתירה בין ההוראות הדין (לרבות חוק הגנת הצרכן) לתנאי מדיניות הביטולים שלהלן, יגברו הוראות החוק הרלוונטיות.

  2. ניתן לבטל עסקה בקשר למוצר שרכשת דרך האתר (אלא אם מדובר במוצר שיוצר או הותאם במיוחד לצרכיך, לרבות עיצוב ייעודי) בתוך ארבעה עשר (14) יום, מהמאוחר מתאריך אספקת המוצר או קבלת הודעת דוא"ל על אישור ההזמנה, ובלבד שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית וללא כל נזק. לא יתקבלו בקשות לביטול והחזרה לאחר תקופה של ארבעה עשר (14) יום. 

  3. אם אתה אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, והעסקה הייתה כרוכה בשיחה עם נציג של החברה (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), תוכל להגיש בקשה לביטול עסקה והחזרת המוצר בתוך ארבעה (4) חודשים מתאריך קבלת המוצר או קבלת הודעת דוא"ל על אישור ההזמנה, המאוחר מהם. 

  4. הודעת ביטול עסקה תעשה באמצעות משלוח הודעה בכל אחת מהדרכים הבאות: (א) באמצעות דוא"ל לכתובת [email protected]; או (ג) באמצעות פניה טלפונית בטלפון 058-5561221; 

  5. בכל פניה כאמור בסעיף ‏6.4 לעיל, תידרש לציין את שמך המלא, מספר ההזמנה, ופרטי המוצר/ים שאתה מעוניין לבטל את רכישתו/ם.

  6. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר/ אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שהחברה מסרה לך לגביו/אספקת המוצר שלא במועד שנקבע לכך/בשל הפרה אחרת מצד החברה – תבוטל הרכישה, ויוחזר לך התשלום ששילמת בפועל בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, בכפוף להחזרת המוצר לחברה כשהוא חדש ובאריזתו המקורית (ללא שימוש במוצר). במקרה זה, מוצר שנמסר לך ייאסף על ידי החברה מהכתובת בה הוא נמסר לך, וזאת בתיאום עמך.

  7. במקרה של ביטול העסקה שלא עקב הסיבות האמורות בסעיף ‏6.6 לעיל, תבוטל הרכישה, ויוחזר לך התשלום ששילמת בפועל, וזאת בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, בכפוף להחזרת המוצר לחברה, ככל שהעסקה בוטלה לאחר שהמוצר נמסר לך. במקרה זה, יהא עליך להחזיר לחברה את המוצר שנמסר לך למשרדי החברה בתיאום מול חברת השליחויות כשהוא חדש ובאריזתו המקורית (ללא שימוש במוצר). 

  מובהר כי בביטול כאמור בסעיף זה, תהא רשאית החברה לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר (לרבות עלות משלוח והוצאות שהוצאו על ידי החברה לשם ביצוע העסקה) שהוחזר או 100 ש"ח, הנמוך מבניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות הדין. 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: 

  1. אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי מוצר, מחיר ו/או פרטים אחרים.

  2. במקרה של מקרה הונאה ו/או גניבת כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה.

  3. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלה.

  4. במקרה שהחברה אינה יכולה לספק את המוצר או השירות הרלוונטיים בשל אירוע שאינו בשליטתה (כגון שריפה, תאונות, מחלות, מגיפה, שביתות, פרעות, מלחמה, הוראות רשות מוסמכת או תנאי מזג אוויר קיצוניים).

  5. במקרה שעולה חשד כי השימוש ורכישת המוצרים אינם לשימושו הישיר של הרוכש.

 2. במקרה שכזה, הודעה על ביטול ההזמנה תימסר לך בכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפקת בעת ביצוע ההזמנה. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש ו/או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 3. מדיניות פרטיות

החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים. המידע שאתה מוסר במסגרת השימוש באתר, הרישום ו/או השימוש בשירותים, נאסף, מטופל ונשמר בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה הנמצאת בכתובת: https://water.io/privacy  ("מדיניות הפרטיות"). מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, אנא קרא אותה בעיון.

9. שירות לקוחות 

לפרטים ובירורים בקשר למוצרים ו/או לאספקתם אתה יכול לפנות לשירות הלקוחות שלנו באמצעות מילוי טופס "צור קשר" באתר, או על ידי משלוח אימייל לכתובת [email protected] או בטלפון: 058-5561221 

10. אחריות על המוצרים

1. החברה מקיימת את הוראות תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006. במקרה של סתירה בין הוראות הדין (לרבות חוק הגנת הצרכן) לתנאי מדיניות האחריות שלהלן, יגברו הוראות החוק הרלוונטיות.

 1. בהתאם לדין, החברה מעניקה אחריות על מוצרים אלקטרוניים שיירכשו באתר ועלותם היא מעל ל-150 ₪.

 2. האחריות תינתן למשך 12 חודשים בהתאם לתנאים המופיעים בכתב האחריות (https://water.io/wp-content/uploads/2022/06/%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%A1.pdf ). 

11. תנאי קבלת פסולת אלקטרונית

החברה מאפשרת ללקוחותיה למסור פסולת אלקטרונית בהתאם להוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012.

בהתאם להוראות החוק, הקונה או מי מטעמו יוכל למסור לחברה במועד האספקה, בלא תשלום או תמורה אחרת, פסולת אלקטרונית שמקורה בציוד אלקטרוני שנועד לשימוש דומה לציוד שמכרה החברה, בלא תלות בשם היצרן או היבואן של אותו הציוד.

מיקום ההחזרה של הפסולת האלקטרונית כאמור יהא באמצעות מסירתו לשליח שסיפק את הממכר לקונה.

12. היעדר מצגים

  1. השימוש שלך באתר ובתכנים המופיעים בו, והסתמכותך עליהם הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר, בשירותים ובתכנים בו הינו שימוש כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר, התכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך, ו/או בקשר עם השירותים אשר יסופקו לך, זמינותם, התאמתם לצרכיך ואיכותם. החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים יהיו זמינים ונגישים בכל עת. החברה אינה מתחייבת שהאתר לא יופרע, יהיה כסדרו או בלא הפסקות, יהיה מאובטח וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה. 

2. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך או בקשר לתקלות שיהיו באתר כתוצאה מביצוע שינויים אלו.

3. החומרים באתר הינם כללים בלבד ונועדו להנחות, לסייע ולשמש עזר למשתמשים באתר, אולם הם אינם תחליף להפעלת שיקול דעת מצד המשתמש ו/או לקבלת ייעוץ מקצועי (ובכלל זה ייעוץ רפואי כלשהו). אין החברה אחראית בשום אופן על התוצאות של השימוש בתוצרים הסופיים והמוצרים המוצעים באתר, ואלו הינם באחריות המשתמש בלבד.

4. אם חלה טעות ו/או אם נפגעת מתוכן כלשהו באתר, אנא פנו אלינו דרך טופס יצירת הקשר ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לטפל בבעיה.

13 הגבלת אחריות החברה ו/או מי מטעמה, אינם אחראים כלפיך ו/או כלפי אחר לכל נזק שהוא, לרבות נזק עקיף, עוגמת נפש או אי-נוחות, או לכל נזק שקשור או נובע משימוש באתר, בתכנים ובשירותים (לרבות בקשר לאספקתם) או הסתמכותו עליהם או חוסר יכולת לעשות בהם שימוש או מכל פעולה שהחברה נקטה או נמנעה מלנקוט, אף אם החברה או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של החברה כלפיך בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידך לחברה, אם בכלל, עבור ו/או בקשר עם השימוש בשירותים.

13. קניין רוחני 

 

  1. כל המידע המופיע באתר נמצא בבעלות הבלעדית של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו ואין לראות בתכנים ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית להחברה, שמורים לחברה או מי מטעמה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה, מראש ובכתב.

  2. החברה מכבדת את הזכויות הלגיטימיות של בעלי זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, והחברה תתייחס ונגיב להודעות בנוגע להפרת זכויות כאמור שיתקבלו בכתובת:  [email protected].

 

 

14. כללי 

 1. החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר, אם לא תעמוד במי מתנאי שימוש אלו, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה על פי כל דין.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות תנאים אלה בכל עת. שינוי כזה ייכנס לתוקף שבעה (7) ימים לאחר פרסום התנאים המתוקנים באתר, והמשך השימוש שלך באתר לאחר מכן פירושו שאתה מקבל שינויים אלה.
 3. הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. 
 4. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

עודכן לאחרונה: אפריל 2023.