מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") חלה על האופן שבו אנו, אימפקס אי או בע"מ (להלן: "אימפקס", "water.io" "אנו", "שלנו" או "אנחנו"), משתמשים במידע אישי (כהגדרתו להלן) הנאסף, מתקבל או נשמר על ידינו אודות אנשים בנוגע לשימוש באתר האינטרנט:  www.water.io (לרבות אתרי המשנה שלהם, ותכניהם ( יחד להלן: "האתר")).

1. מבוא. מדיניות פרטיות זו מיושמת משום שאנו מכירים בחשיבותה של הפרטיות. מדיניות פרטיות זו מפרטת את אופן ניהול המידע האישי שייאסף במסגרת האתר ואת הבחירות שתוכל לבצע בנוגע לאופן שבו המידע זה ייאסף וישמש במסגרת האתר. "מידע אישי" משמע כל מידע שעשוי לשמש, לבדו או יחד עם מידע אחר, לזיהוי אישי של אדם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא״ל, מספר טלפון, כתובת IP ופרטי קשר אחרים.

לתשומת ליבכם מדיניות פרטיות זו אינה כוללת את אופן ניהול המידע האישי שייאסף עלייך במידה ותבחר לרכוש ולעשות שימוש במוצרים שלנו. לצורך שימוש במוצרים יהיה עליך להוריד למכשיר הסלולרי שלך את אפליקציית water.io, אשר את מדיניות הפרטיות שלה תוכל למצוא בקישור הבא:

https://water.io/app-privacy

2. תנאי שימוש. מדיניות פרטיות זו הנה חלק מתנאי השימוש באתר, המפורסמים בכתובת האתר: https://water.io/term-and-conditions ("תנאי השימוש"). כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.

3. הסכמה ושינוי. אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, אך יתכן ולא נוכל לספק לך את השירותים ללא מידע אישי כאמור. אתה מאשר בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשית מרצונך החופשי. בשימושך באתר, לרבות פתיחת חשבון משתמש, אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי, למטרות המפורטות להלן. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא אל תכנס ואל תעשה כל שימוש באתר ו/או בשירותים שלנו. אנו שומרים על הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם, האתר ותכניו, מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. 

4. סוג המידע האישי הנאסף על ידינו ואופן איסופו. נכון לעתה, איננו מחייבים אותך למסור מידע אישי על מנת לקבל גישה למידע הכללי הזמין באתר. אולם, אנו מקבלים ו/או אוספים ממך מידע אישי בדרכים הבאות: 

4.1. פתיחת חשבון ואימות. על מנת לרכוש מוצרים באופן נוח יותר באתר תוכל ליצור חשבון אישי ("חשבון"). אנו עשויים להציע אפשרויות שונות ליצירת חשבון, למשל: דרך לינק או עמוד הרשמה, שם יתבקשו פרטיך האישיים, לרבות: שמך, תאריך לידה, כתובת דוא"ל וכתובת מגורים וסיסמה. לחילופין, תוכל להירשם דרך פרופיל ה – Facebook או ה – Google שלך.

4.2. רכישות באתר. ככל שתבחר לרכוש מוצרים באמצעות האתר, אנו נשמור מידע לגבי המוצרים והרכישות אותם ביצעת באתר, כמו גם פרטים נוספים אותם תמסור לצורך ביצוע המשלוח של ההזמנה (כגון כתובת לקבלת חשבונית וכתובת למשלוח). בנוסף, לצורך ביצוע העסקה תתבקש למסור את פרטי אמצעי התשלום שברשותך. מובהר כי פרטי אמצעי התשלום שלך לא יישמרו על ידי החברה אלא יימסרו על ידך ישירות לנותני השירות אשר ייבצעו את הליך הסליקה ("ספק הסליקה"), וישמרו על ידו אף לאחר השלמת העסקה, וזאת בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות של ספק הסליקה. בנוסף, ככל שתבחר לבצע תשלום באמצעות אפליקציית "ביט" ("ביט"), השימוש באפשרות זו תהא כפופה למדיניות הפרטיות של אפליקציית ביט. 

4.3. פרטי יצירת קשר. אם תפנה אלינו, באמצעות משלוח טופס מקוון שנעמיד לרשותך, או באמצעות משלוח דוא״ל לכתובת דוא״ל המוצגת באתר, או כל אמצעי אחר במסגרת האתר, ייתכן שתתבקש למסור לנו מידע מסוים כגון שמך וכתובת הדוא״ל שלך ותוכן הפניה, וזאת על מנת שנוכל לטפל בפנייתך.

4.4. קבצי לוג. אנו עשויים להשתמש בקבצי לוג. המידע המופיע בקבצי הלוג כולל כתובת IP, סוג דפדפן, חותמת תאריך/זמן, עמודי הפניה/יציאה, פעולות סינון, הקלקות וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך. אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות, ניהול האתר, מעקב אחר תעבורת הגולשים באתר ולצורך איסוף מידע דמוגרפי.

4.5. עוגיות וטכנולוגיות מעקב אחרות. במסגרת האתר, אנו עשויים להשתמש ב-״עוגיות", קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות, לצורכי אבטחת מידע, וכן על מנת שנוכל לספק את שירותינו, להציג בפניך מידע מותאם אישית ולשפר את חוויית המשתמש במסגרת השימוש באתר. עוגיה הנה קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לאיסוף מידע אודות פעילות באתר, שמירת העדפות משתמש ואימות. עוגיות מסוימות וטכנולוגיות אחרות עשויות לשמש לצורך אחזור מידע אישי, כגון כתובת IP. רוב הדפדפנים מאפשרים לשלוט בעוגיות, לרבות אם לאשרן או לא לאשרן ואופן הסרתן. ניתן להגדיר את רוב הדפדפנים באופן שתקבל הודעה אם לאשר עוגיה, או שבאפשרותך לחסום עוגיות בדפדפן.

4.6. נתוני מכשירים ניידים. אנו עשויים לאסוף מידע מוגבל מהמכשיר לצורך תפעול. מידע כאמור עשוי לכלול את סוג המכשיר, זיהוי המכשיר (ID), חותמות תאריך וזמן של השימוש באתר, סוג דפדפן, שפת דפדפן, תאריך ושעה של הבקשה שלך וה- URL המבוקש. כמו כן, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיית מבוססת מיקום, על מנת לסייע לנו לאסוף נתונים סטטיסטיים מצטברים, אולם לא נשתמש במידע אישי אשר יכול לזהות אותך לצרכים אלו. 

4.7. Google Analytics וכלים אנליטיים נוספים. האתר עשוי להשתמש בכלי הנקרא "Google Analytics" על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות ביקורי המשתמשים באתר, העמודים בהם הם מבקרים ובאלו אתרים הם משתמשים לפני הכניסה לאתר. אנו משתמשים במידע המתקבל מGoogle Analytics- על מנת לתחזק ולשפר את האתר ואת מוצרינו. איננו משלבים בין המידע שנאסף במסגרת השימוש Google Analytics ובין מידע אישי מזהה. יכולתה של Google להשתמש ולשתף מידע שנאסף באמצעות Google Analytics אודות ביקוריך ושימושן באתר, מוגבלת על פי הסכם השירות שלGoogle Analytics , המפורסם בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google, המפורסמת בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/. תוכל לקרוא אודות האופן בו Google אוספת ומעבדת נתונים במסגרת Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners/. באפשרותך למנוע את השימוש בנתוניך על ידי Google Analytics באמצעות הורדה והתקנה של Google Analytics Opt-out Browser Add-on, הנמצא בכתובת https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. לאילו מטרות אנו אוספים את המידע אנו עשויים להשתמש במידע אישי שנאסף על ידינו כפי שפורט לעיל, בדרכים הבאות:

5.1. על מנת לספק לך את השירותים ואת המוצרים שתזמין. זה כולל גם עדכון על סטטוס הזמנותיך, ומקום איסוף הזמנות (ככל שרלוונטי).

5.2. לצורך יצירת קשר איתך, לרבות כאשר הנך מתעניין בשירותי ומוצרי החברה, בהצעות שונות מטעמנו, או כאשר אתה מבקש לקבל מידע נוסף.

5.3. על מנת לשפר את האתר.

5.4. לצורף טיפול בבקשותיך מכל סוג ומתן מענה לפניות ולתלונות.

5.5. לצורך אבטחת המידע באתר ועמידה בהוראות הדין.

5.6. לצורך התגוננות בהליכים משפטיים. 

5.7. בהתאם לדין ולתנאים, אתה מסכים שנשתמש בכתובת הדוא"ל שלך, במספר הטלפון שלך ובכל אמצעי אלקטרוני או אחר על מנת  לשלוח לך בכל הצעות שיווקית/פרסומות שלדעתנו עשויות לעניין אותך (לרבות באמצעות מייל ו-SMS) ולשלוח לך עדכונים או חדשות בנוגע לשירותים והמוצרים שלנו או אודות שיתוף פעולה שלנו עם צדדים שלישיים.

5.8. על מנת להציע לך הטבות, הצעות ופרסומים (לרבות כאלו שמותאמים לך באופן אישי) שיופיעו באתר או באתרים אחרים, וכן במסגרת פלטפורמות שונות, לרבות רשתות חברתיות וזאת על בסיס השימוש שלך בשירותים. 

5.9. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר, או לכל מטרה אחרת אשר לגביה תתקבל הסכמתך.

6. אופן שיתוף המידע האישי על ידינו

אנו לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים, אלא במקרים הבאים, ככל שיעלה צורך לעשות כן לטובת המטרות לשמן המידע נאסף על ידינו כאמור לעיל:

6.1. לנותני שירותים מטעמנו, אשר מסייעים לחברה בפעילותה, לרבות ספק שירותי ענן וחברות השילוח שנשכרו לביצוע שירותים בשם החברה; 

6.2. במקרה שתפר תנאי השימוש או מדיניות פרטיות זו או אם תבצע באמצעות האתר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה; 

6.3. במקרה של כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה; 

6.4. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך או לצד שלישי) או בקשר לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקיים; 

6.5. במקרה בו החברה נדרשה על פי חוק להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, או במסגרת מתן השירותים, לרבות אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת;  

6.6. במקרה בו החברה תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר (לרבות במקרה של מיזוג או רכישה ע"י צד שלישי) היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד כאמור את כל המידע שנאסף אודותיך. 

במקרים מסוימים, צדדים שלישיים להם יועבר המידע כאמור בסעיף זה לעיל, יהיו מחוץ לישראל, לרבות בארה"ב. הנך מסכים בזאת כי מידע הנוגע אליך יועבר ויישמר מחוץ לגבולות המדינה, בהתאם להוראות הדין ולשם המטרות שהוצגו לעיל.    

7. שימוש במידע אנונימי. אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לנותני שירות צד ג', על מנת לשפר את שירותינו ואת חוויית המשתמש שלך במסגרת השימוש באתר. כמו כן, אנו עשויים לגלות מידע אנונימי (בתמורה או ללא תמורה) לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים ושותפים. "מידע אנונימי" משמע מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש אינדיבידואלי, כגון מידע מצטבר אודות השימוש באתר.

8. אבטחת מידע. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, למרות שאנו שואפים לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו אם יש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחה בשירות או לגבי סודיות, תוכל ליצור אתנו קשר בכתובת המייל: [email protected] 

9. הסרה. ככל שאינך מעונייין לקבל מאתנו הודעות פרסומיות או הודעות אחרות בנוגע לשירותים, באמצעות הדוא"ל או הטלפון הנייד, תוכל להסיר את עצמך באמצעות לחיצה על קישור הסרה בתחתית הדואר האלקטרוני או בהתאם להנחיות שיופיעו במסרון. לתשומת לבך, אף אם תבחר שלא לקבל מאתנו את הודעות הדוא״ל כנזכר לעיל, נוכל לשלוח לך הודעות שירותיות כדוגמת תגובה לבקשת "צרו קשר", או בקשה מנהלית אחרת שתשלח על מנת לאפשר לך להשתמש באתר.

10. קישורים למוצרי צד שלישי. האתר עשוי לאפשר לך ליצור אינטראקציה עם או להכיל קישורים לחשבון צד שלישי שלך ולאתרי צד שלישי אחרים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו (כל אחד מהם "שירות צד שלישי"). אנו לא אחראים לנהלי הפרטיות או לתוכן של שירותי צד שלישי כאמור. שים לב ששירותי צד שלישי עשויים לאסוף ממך מידע אישי. בהתאם לכך, אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל שירות צד שלישי בו תבחר להשתמש או לתקשר איתו.

11. פרטיות ילדים. ככלל, האתר מיועד למי שמלאו לו 18 שנים ואין בכוונתו לאסוף מידע אישי אודות ילדים מתחת לגיל 18. שימוש באתר ע"י קטינים יתאפשר בכפוף לקבלת אישור הורה או אפוטרופוס לכך ובליוויים, והמשך השימוש ע"י המשתמשים כאמור משמעותו כי אישור זה התקבל כנדרש.

12. הזכויות שלך והגנה על הפרטיות שלך. אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות ומעוניינים לשמור רק מידע נדרש, עדכני ומדויק. חשוב לנו שתדע, שהנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי אצלנו, וככל שתמצא שמידע זה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה מפורטת לתקן או למחוק את המידע כאמור, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 וכל התקנות שהותקנו מכוח חוק זה. אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בנושא זה ובכל שאלה שנוגעת לפרטיות שלך באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת [email protected]

13. דין ומקום שיפוט. על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ואך ורק לבית המשפט בתל-אביב תהא הסמכות הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר למדיניות פרטיות זו. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו במדיניות פרטיות זו, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי מדיניות פרטיות זו יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. אתה מסכים כי יש ליתן למדיניות פרטיות זו את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.

 

עודכן לאחרונה:  מרץ 2023