מדיניות פרטיות באפליקציה

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מסדירה את האופן שבו אנחנו, חברת אימפקס בע"מ ("החברה", "אנחנו", "אנו" או "שלנו") עושים שימוש במידע אישי (כהגדרתו להלן) אותו אנחנו אוספים, מקבלים ומאחסנים בעת שימושך באפליקציית "Water.IO" ("האפליקציה").

 1. תנאי שימוש. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האפליקציה (https://water.io/app-terms-and-conditions/) המופיעים באפליקציית Water.IO. כל מונח אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש. 
 2. הסכמה ושינוי. אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, ואתה מאשר בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשית מרצונך החופשי. בהורדתך את האפליקציה ובשימושך בה, אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי שלך למטרות האמורות בזאת. אם אינך מסכים למדיניות, אנא אל תכנס ואל תעשה שימוש אחר באפליקציה. אנו שומרים את הזכות, לפי שיקול דעתנו, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור יכנס לתוקפו תוך עשרה (10) ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באפליקציה, והמשך השימוש שלך בה פירושו שאתה מקבל על עצמך את השינויים. 
 3.  איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו: "מידע אישי" פירושו כל מידע היכול לשמש, בין אם לבדו ובין אם בשילוב עם מידע אחר, לזהות באופן אישי יחיד, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, פרופיל אישי מספר טלפון או פרטי קשר אחרים. אנחנו מקבלים ו/או אוספים ממך מידע אישי בדרכים הבאות:
  • בעת הרישום לשירות  –  תתבקש למסור לנו פרטי מידע כגון שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, והסיסמא שנבחרה על ידך. 
  • לצורך מתן השירות – אנחנו נאסוף גם את הגובה, המשקל, הגיל שלך וכן ומידע הנמסר על ידך ו/או מידע אשר ייאסף אודותיך בנוגע לשימושך במוצר החכם שרכשת מאיתנו (לדוגמא: אם רכשת בקבוק חכם, אז ייאסף מידע אודות צריכת הנוזלים שלך באמצעות הבקבוק). בנוסף, נאסוף מידע אודות המיקום הגיאוגרפי של מכשירך.
  • שיתופים שלך – במסגרת האפליקציה ישנה אפשרות לפרסם תכנים שנמסרו על ידך לפרסום לרבות חוויות, שאלות, הצעות וחוות דעת בנוגע לשימוש בשירותים שלנו. במידה ותחליט למסור תוכן שכזה, אנו עשויים לשמור מידע בקשר אליו. עוד מובהר כי התכנים הללו יהיו חשופים לכלל משתמשי האפליקציה והכינוי אשר מסרת בעת הרישום לאתר יופיע לצד התוכן.
  • באמצעות כלים אנליטיים של צדדים שלישיים – אנחנו רשאים לעשות שימוש בכלים אנליטיים של צדדים שלישיים על מנת לאסוף מידע אודות שימושך בשירות ועל מנת ליצור נתונים סטטיסטיים מתוך מידע כאמור. לדוגמה, אנו רשאים לתעד את תדירות והיקף שימושך באפליקציה, משך פעילותך, והאינטראקציות שתבצע בממשק האפליקציה.
  • מידע אודות המכשיר הנייד בהם אתה משתמש על מנת להיכנס לשירות לרבות דגם, מערכת הפעלה, מזהי מכשיר יחודיים, מידע אודות רשת סלולרית וכתובת פרוטוקול אינטרנט (IP) שבאמצעותה הנך ניגש לשירות.
 4. האופן שבו אנו משתמשים במידע שלך. אנו רשאים להשתמש במידע אותו אנו אוספים עבור המטרות הבאות:
  • הפעלת השירות ואספקת מאפייניו והפונקציות שלו (לדוגמה, תזכורת לשתות מים);
  • שליחת עדכונים ותכתובות אחרות בנוגע לשירות;
  • שיפור והתאמת השירות וכן פיתוח שירותים חדשים;
  • לצרכים שיווקיים של החברה, לרבות בדרך של פרסום שמסרת לפרסום בפלטפורמות אחרות של החברה וברשתות החברתיות.
  • איסוף מידע סטטיסטי ומצטבר אודות חווית המשתמשים בשירות;
  • מתן תמיכה, טיפול בתלונות ופניה אליך במידה שאנו סבורים כי יש בכך צורך;
  • אכיפת תנאי השירות ומדיניות זו ומניעת שימוש לרעה בשירות;
  • ציות לכל דין חל וסיוע לרשויות אכיפת החוק ולרשויות מוסמכות, אם אנו סבורים כי הדבר נחוץ או מוצדק; ו-
  • נקיטת כל פעולה בכל מקרה של מחלוקת הנוגעת לך, בנוגע לשירות.
 5. מסירת המידע שלך לצדדים שלישיים. אנו עשויים להעביר את המידע האישי לגבייך במקרים הבאים:
  • לקבלנינו ולנותני השירות שלנו, לצורך ניתוח ועיבוד מידע, דיווח וטיפול בתקלות, ועל מנת להפעיל, לתחזק ולשפר את השירות; מידע כאמור יכול להיות שיועבר למדינות אחרות. אנחנו עושים מאמצים סבירים על מנת להתקשר עם ספקים ונותני שירותים אשר מפרסמים מדיניות פרטיות המסדירה את האופן שבו הם מעבדים את המידע האישי.
  • אנו נהיה רשאים לגלות את המידע האישי שלך ו/או כל מידע שנאסף באמצעות האפליקציה אם נסבור, על פי שיקול דעתנו, בתום לב, שהגילוי של מידע זה מסייע או נחוץ באופן סביר לצורך (א) על מנת למלא אחר כל דין, תקנה, הליך משפטי או בקשה של כל ערכאה או רשות מוסמכת ורשות ממשלתית; (ב) אכיפת תנאי השימוש, לרבות חקירות של הפרות פוטנציאליות; (ג) גילוי, מניעה או התייחסות אחרת למרמה או לסוגיות אבטחה; (ד) הגנה מפני פגיעה בזכויות, ברכוש או בבטיחות של המפעילה, של המשתתפים שלנו, שלך או של הציבור; 
  • לצד שלישי ככל שנארגן את פעילות החברה ו/או השירות במסגרת תאגיד אחר (כגון בשל מיזוג או רכישה);
 6. מידע אנונימי ומצטבר (אגרגטיבי). אנו רשאים להשתמש במידע אותו אנו אוספים כאמור לעיל, על מנת לייצר מידע אנונימי או מצטבר. אנו רשאים למסור, למכור או להעביר באופן אחר ולהעמיד מידע אנונימי או מצטבר כאמור לרשות כל צד שלישי אחר, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. עם זאת, לא נמסור מידע, ביודעין או במתכוון, אשר ניתן להשתמש בו באופן סביר על מנת לחשוף את זהותך או את זהות כל אדם, ללא הסכמה.
 7. אבטחת מידע. אנו נוקטים באמצעים על מנת לצמצם את הסיכון לנזק, אובדן מידע וגישה בלתי מורשים או שימוש בלתי מורשה במידע. אמצעים אלו אינם מעניקים הגנת מידע מוחלטת. לפיכך, איננו ערבים לכך ואינך יכול לצפות כי השירות יהיה חסין מפני סיכוי הגנת מידע.
 8. פרטיות ילדים. איננו אוספים ביודעין או במתכוון מידע ממשתמשים שטרם הגיעו לגיל 18 שנה. כאמור בתנאי השירות, עליך להיות בן 18 שנה לפחות על מנת להשתמש בשירות.
 9. גישה/דיוק. ככל שאתה מספק לנו מידע אישי, אנו מעוניינים לשמור על מידע אישי מדויק. אם תרצה למחוק או לתקן חלק מהמידע האישי שלך, אשר אנחנו עשויים לאחסן, תוכל להגיש בקשה באמצעות כתובת המייל [email protected]. המייל שלך צריך לכלול פרטים מפורטים לגבי בקשתך. 
 10. צור קשר. הנך רשאי לפנות אלינו, בכל עת, בכל שאלה, בקשה, הערה או תלונה בנוגע לשירות או לתנאים אלו, בכתובת [email protected], או באמצעות מוקד התמיכה הטלפוני שלנו במספר 058-5561221, כמפורט באתר האינטרנט שכתובתו https://water.io/.
 11. התחייבות. אנו מחויבים להגן על הפרטיות שלך. הגנה על הפרטיות שלך באופן מקוון הוא תחום מתפתח ואנו מפתחים כל הזמן את השירות שלנו כך שיעמוד בדרישות אלו. אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו או בנוגע למידע האישי שלך שאנו עשויים לאחסן ולעשות בו שימוש, אנא צור קשר איתנו בכתובת המייל [email protected]